Herdenkingsmonumenten en urnen in opdracht

Herdenkingsmonumenten of herdenkingsbeelden zijn misschien wel de meest persoonlijke uiting van beelden in opdracht. De laatste keer dat je een gebaar kan maken naar een overledene. Het hoeft geen betoog dat overleg hier essentieel is. Soms zullen daar veel lange gesprekken voor nodig zijn met verschillende belanghebbenden, en soms vallen dingen zo op hun plaats. Alles is in principe mogelijk alles gaat in overleg.

In urnen wordt de as van overledenen bewaard. Zij hebben niet alleen een lange geschiedenis maar er zijn ook eindeloos veel mogelijkheden om deze vorm te geven. In principe is iedere holle vorm van enige omvang geschikt om als urn dienst te doen. Ik denk graag met u mee om een geheel nieuw ontwerp te maken of om een bestaand beeld aan te passen. Alles is mogelijk in overleg.

Herdenkingsmonument III 2008 01

Herdenkingsmonument III

Herdenkingsmonument I 01

Herdenkingsmonument I

Herdenkingsmonument II 2017 01

Herdenkingsmonument II

Herdenkingsmonument Homo Novus 2011 01

Homo Novus

Herdenkingsmonument Statie 2015 01

Statie